Stasjonssjefsmøte 2021 

Årets stasjonssjefsmøte avholdes digitalt 16.- 18. august kl 12:00-16:00 norsk tid. Teknisk plattform er Teams. Stasjonsjefsmøtet i år er lagt opp med korte digitale dager. Den tiden dere møtes, er fokus på dialog, og lengre innledninger er derfor forhåndsinnspilt og lagt på denne siden. Disse videoene er ment som bakgrunnsinformasjon til temaer dere skal diskutere i plenum og i temabolker. Vi anbefaler derfor at dere setter av noe tid til å se disse videoene før møtet starter.

I løpet av stasjonssjefsmøtet vil det avholdes temabolker hvor dere blir oppdelt i grupper. Dere vil motta en egen invitasjon til temabolkene som vil legge seg i kalenderen.

Godt møte!

17 .august 

18 .august 

Q

Torgeir Larsen UD 2025

Q

Victor Rønneberg UD 2025

Q

Andreas Gaarder – Avdeling for kompetanse og ressurser

Q

Lajla Jakhelln – Serviceavdelingen

Q

Øystein Olsen Norges Bank

Q

Nicolai Tangen Norges Bank Investment Management

Q

Kjetil Elsebutangen EUs Grønne giv

Q

Sverre Alvik DNV Energy Transition Outlook 2021